Danhim.net: Điểm hẹn Đơn Dương

Cổng thông tin và diễn đàn trao đổi cộng đồng của người Đơn Dương và về Đơn Dương

 
Quỹ Thông Xanh (QTX) là một tổ chức tự nguyện của những người có nguồn gốc xuất thân từ mảnh đất Đơn Dương (Lâm Đồng), hoặc từng sinh sống và làm việc tại Đơn Dương, hay chỉ đơn giản là có tình cảm yêu mến Đơn Dương, tập hợp cùng nhau với tinh thần tự nguyện, chân thành, không vụ lợi, bằng mọi...